واکسن اسپوتنیک وی

جلالی: اولین محموله واکسن «اسپوتنیک وی» این هفته به ایران ارسال می‌شود

/news-of-healthy

کاظم جلالی سفیر ایران از ارسال اولین محموله واکسن اسپوتنیک وی تا ۱۶ بهمن به ایران خبر داد.