فرازمینی

این سیاره فراخورشیدی نزدیک زمین می‌تواند محل زندگی موجودات فضایی باشد!

/post-95

یک سیاره فراخورشیدی نزدیک که در فاصله ۱۲۴ سال نوری از زمین قرار دارد، به تازگی توجه دانشمندان را جلب کرده و گفته شده که ممکن است در حال حاضر حیات فرازمینی در آن وجود داشته باشد.به تازگی خبر کشف ویژگی‌های مهمی از یک سیاره فراخورشیدی نزدیک زمین توجه دانشمندان حوزه حیات فرازمینی را به خود جلب کرده است. این احتمال وجود دارد که جرم آسمانی مورد نظر همین حالا میزبان موجودات فضایی و حیات فرازمینی باشد؛ در ادامه به بررسی این کشف جالب‌توجه خواهیم پرداخت.