بازیگری

بازیگری در خون کسی نیست/ خواننده‌ای که حتما باید به کلاس بازیگری برود!

/post-102

امیر دژاکام معتقد است که بسیاری از علاقه مندان به بازیگری پذیرفته اند که این حرفه به کسب علم نیاز ندارد.