آخرین قیمت محصولات سامسونگ

مدل ظرفیتگارانتیقیمت
S20
 
۱۲۸دارد۲۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
S20 +
 
۱۲۸دارد۲۳.۳۹۰.۰۰۰ تومان
S20 Ultra
۱۲۸دارد۳۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
S10 Lite
۱۲۸دارد۱۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان
Note 10
۲۵۶
دارد۲۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
Note 10 +
۲۵۶
دارد۲۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
Note 10 Lite
۱۲۸دارد۱۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان
Z Flip
۲۵۶دارد
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
A71
۱۲۸
دارد۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان
A51
۱۲۸دارد۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
A31
۱۲۸دارد۵.۳۵۰.۰۰۰ تومان
A30s
۱۲۸دارد۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
A21
۶۴دارد۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان
A20s
۳۲دارد۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان
A11
۳۲دارد۳.۰۵۰.۰۰۰ تومان
M30s
۶۴دارد۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
M31
۱۲۸دارد۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان