آخرین قیمت محصولات هوآوی

مدلظرفیتگارنتیقیمت

P40 Pro۲۵۶ندارد۲۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان
P30 Pro۲۵۶دارد۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
P30۱۲۸دارد۱۳.۷۰۰.۰۰۰ نومان
P30 lite۱۲۸دارد۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان 
Nova 5T۱۲۸دارد۸.۱۵۰.۰۰۰ تومان
Nova 7i۱۲۸-بزودی
Y9 Prime۱۲۸دارد۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
(Y9 (2019۱۲۸دارد۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان
Y7 Prime۶۴دارد۳.۴۵۰.۰۰۰ تومان
Y7p۶۴دارد۳.۹۵۰.۰۰۰ تومان
Y9s۱۲۸دارد۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان
Honor 9X۱۲۸دارد